Użycie kawalerii w przyszłej wojnie na łamach `Przeglądu Kawaleryjskiego` w latach 1924-1939

Nauki humanistyczne

Informacje

Notka o książce:\"Przegląd Kawaleryjski\" był fachowym periodykiem przeznaczonym dla oficerów jazdy, wydawanym w latach 1924-1939 przez Departament Kawalerii Ministerstwa Spraw Wojskowych. Czasopismo to odegrało istotną rolę w kształtowaniu myśli wojskowej II Rzeczypospolitej, gdyż...

Cena: 22,50
Dostępność: dostępny od ręki