Standardy rzetelności postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Monografia w syntetyczny i przystępny sposób omawia sporne zagadnienia dotyczące stosowania standardów prawnokarnych w sprawach o ochronę konkurencji i konsumentów. Poruszono w niej kwestie odnoszące się w szczególności do:- zakresu prawa do nieobciążania się przedsiębiorcy...

Cena: 108,36
Dostępność: dostępny do tygodnia