Odpowiedzialność za długi spadkowe. Komentarz do zmian 2015

E-książki

Informacje

luksusowe meble warszawa

Oddajemy w ręce Czytelnika publikację, która zawiera omówienie problematyki odpowiedzialności za długi spadkowe oraz analizę zmian wprowadzonych ustawą z 20 luksusowe meble warszawa marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 539). Autorka opisuje nowe uregulowania...

Cena: 57,27 59,51 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie