Ochrona środowiska w praktyce, wydanie styczeń-luty 2015 r.

E-książki

Informacje

kenzo sukienka

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:Nowości1.Kolejna nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dokumentacja, opłaty, kary2.Dla kenzo sukienka niektórych odpadów nie trzeba prowadzić ewidencji 3.Komunalne osady ściekowe może przekazać do zastosowania właścicielowi gruntu...

Cena: 41,93 47,92 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie