Konsumpcja w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego

E-książki

Informacje

Analiza teorii dotyczących zarówno konsumpcji, jak i wyniki badań własnych, wykorzystujących metodę wywiadów bezpośrednich wśród konsumentów wybranych miast Polski, miały istotny wpływ na całokształt problematyki tej monografii, która dotyczy kształtowania się konsumpcji w...

Cena: 24,50 28,00 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie