Historia LO KL 3 Podręcznik Zakres podstawowy

Podręczniki

Informacje

Podręcznik dla klasy III obejmuje okres od 1939 roku do początków XXI stulecia.Tak jak w klasie II i III poszczególne rozdziały podręcznika odpowiadają jednostkom lekcyjnym. Wydzielone krótkie podrozdziały ułatwiają lekturę i przyswajanie wiadomości. Liczne ilustracje oraz materiały...

Cena: 37,42
Dostępność: dostępny do tygodnia