Geologia regionalna Polski

Geografia

Informacje

hotel wesela warszawa

Czwarte, zasadniczo zmienione i zaktualizowane wydanie popularnego podręcznika akademickiego, omawiającego jednostki geologiczne Polski pod kątem stratygrafii, hotel wesela warszawa sedymentologii, petrografii oraz tektoniki. Jednostki geologiczne prezentowane są w nim w kolejności od najstarszych (platforma...

Cena: 53,69
Dostępność: dostępny od ręki