Geografia ekonomiczna

Biologia i przyroda

Informacje

W podręczniku w sposób kompleksowy opisano zagadnienia geografii ekonomicznej w ujęciu łączącym wątki przyrodnicze, społeczne, kulturowe i ekonomiczne, postrzegane zarówno z perspektywy przestrzennej, jak i chronologicznej. Autorzy, pracownicy naukowi Katedry Geografii Ekonomicznej...

Cena: 55,76 57,19 zł
Dostępność: dostępny do tygodnia