Ewolucja azjatyckiej polityki bezpieczeństwa

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W zamierzeniu Redakcji przygotowana publikacja miała za cel uzupełnić istniejącą literaturę przedmiotu w zakresie polityki bezpieczeństwa wielu państw azjatyckich. Dzisiaj bowiem istotne jest, aby dostrzegając różnice wynikające m.in. z przyjęcia różnych strategii politycznych i...

Cena: 35,28
Dostępność: dostępny do tygodnia