Ekonomika logistyki

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

Podręcznik został opracowany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik logistyk na poziomie technikum i szkoły policealnej. Uwzględniono w nim również obowiązujące standardy wymagań egzaminacyjnych. Zawarty w podręczniku materiał nauczania został pogrupowany w 19...

Cena: 30,55
Dostępność: dostępny od ręki